RGA-analyse & besturingsapplicatie

Wat is RGA-analyse?

Meten van verontreiniging is een vak apart. Zeker op atomair niveau. Voor de apparatuur in een cleanroom bijvoorbeeld, is alleen optisch schoon niet voldoende. Met een RGA-opstelling (Restgas-Analyse) is het mogelijk om vervuiling van een onderdeel op atomair niveau te bekijken, maar deze metingen zijn zeer tijdrovend.

Hoe kunnen we de meettijd versnellen?

Omdat de huidige werkwijze zo tijdrovend (en dus kostbaar) is, heeft onze klant een algoritme en methodiek ontwikkeld om deze meettijd significant te versnellen. Met deze innovatieve techniek kan een meting in een derde van de tijd worden uitgevoerd.

Waar hebben wij onze expertise
ingezet?

Als experts in het opzetten van besturingssystemen en software hebben we, in nauwe samenwerking met de klant, het algoritme en de meetmethodiek gebruiksklaar gemaakt door een RGA applicatie in C++ te ontwikkelen. In de applicatie worden de meetwaarden van alle meetinstrumenten opgenomen, waar vervolgens het algoritme op toegepast wordt. De resultaten worden gevisualiseerd en weergegeven in een automatisch gegenereerd PDF-rapport. Onze software wordt standaard meegeleverd met elk RGA-systeem dat verkocht wordt en wordt daarnaast gebruikt bij het valideren van productieprocessen. Na een succesvolle lancering, zijn we nu in gesprek over een vervolgproject met PLC-besturing, integreren van een robotarm en implementen van cloud-integratie. Later meer!