Projecten waar we trots op zijn

Onze expertise in beeld

Je kunt alle kanten op als het gaat om technische productontwikkeling. Van slimme robot tot analytische meetapparatuur,
wij zetten er graag onze tanden in! Elk idee benaderen wij vanuit dezelfde visie: Technologie moet voor ons werken, en is geen doel op zich. Om je daar een beeld bij te geven, hebben we een aantal van onze recente projecten uitgelicht, die we hebben ontwikkeld samen met innovatieve ondernemers en deskundige partners.
Felix. Een maatje aan wie je vertelt hoe je je voelt. Een sociale robot voor mensen die moeite hebben hun emoties te uiten.

Felix is al met succes toegepast in de zorg (thuiszorg, GGZ, VG, Jeugdzorg) bij mensen met een beperking, met ASS of met psychiatrische problematiek.

Ook in het (speciaal) onderwijs bij kwetsbare kinderen is Felix succesvol.

#Firmware

#Elektronica

#IoT

#LTE

RGA-analyse besturingsapplicatie. Voor een expert in meten van verontreiniging.

Als experts in het opzetten van besturingssystemen en software hebben we, in nauwe samenwerking met de klant, het algoritme en de meetmethodiek gebruiksklaar gemaakt door een RGA applicatie in C++ te ontwikkelen.

In de applicatie worden de meetwaarden van alle meetinstrumenten opgenomen, waar vervolgens het algoritme op toegepast wordt. De resultaten worden gevisualiseerd en weergegeven in een automatisch gegenereerd PDF-rapport.

#Software

#Windows

#C++

Bluetooth Mesh sensor-netwerk. Het sensornetwerk bestaat uit verschillende draadloze sensoren die de onderhoudsstaat van apparatuur monitoren.

Door temperatuur en trillingen te meten en te analyseren, kunnen afwijkingen worden ontdekt voordat de apparatuur defect raakt. Dit maakt het mogelijk om efficiëntere onderhoudsschema’s op te stellen, waardoor kostbare uitvaltijd van apparatuur voorkomen kan worden.

Voor de start-up (inmiddels scale-up!) Snapdaq

#Firmware

#Bluetooth

#IoT